Dienstverlening verder uitgebreid!

Heeft u ook een generatiepact in de CAO staan waar 4 dagen werken een recht is? Met behulp van onze combinatieregeling Verlofsparen en part time werken kunnen uw werknemers direct één dag per week minder werken én 1 jaar eerder met pensioen!

Dienstverlening verder uitgebreid!

Dienstverlening verder uitgebreid!

 

We zijn al sedert 2014; actief met de door ons ontworpen methodiek, De Generatieregeling, waarmee ouderen een kans geboden wordt om in de laatste 5 jaar voor de individuele AOW-leeftijd substantieel minder of minder lang te werken.

Onderscheidend in onze Generatieregeling, is dat we in het ontwerp hiervan, per organisatie, een verschillende uitwerking kunnen vormgeven,. Dit altijd vanuit de visie, dat bij de uiteindelijke inhoud van de Generatieregeling, zowel werkgevers als werknemers een bijdrage leveren.

Onze visie is voorts, dat er tussen deelnemers en niet-deelnemers een uitlegbaar verschil dient te zijn. Door persoonlijke redenen kunnen immers niet alle medewerkers gebruik maken van het aanbod.

Inmiddels hebben we wederom een nieuw alternatief aan onze dienstverlening toegevoegd.

Naast de huidige mogelijkheden:

–       Parttime werken, veelal 60%, vanaf 5 jaar voor de AOW leeftijd;

–       Verlofsparen, waardoor medewerkers ruim 2 jaar voor de individuele AOW-leeftijd volledig stoppen met werken, terwijl door verlofopname het salaris en de pensioenopbouw doorlopen tot het bereiken van de AOW;

Bieden we nu ook:

–       Een combinatie van verlofsparen en part time werken. Medewerkers werken 1 dag minder per week en kunnen door verlofsparen 1 jaar eerder stoppen met werken terwijl ook hier de betaling en pensioenopbouw doorloopt tot de AOW.

Ook zagen wij als dienstverlener, als eerste in Nederland, de mogelijkheden die verlofsparen biedt en hadden we hiervoor in mei 2019 al een opdrachtgever, Royal Swinkels Familybrewers. Ruim voordat in het later gesloten Pensioenakkoord de verruiming van het sparen van bovenwettelijk verlof werd overeengekomen.

Door de diversiteit van onze Generatieregeling kunnen alle medewerkers deelnemen, ongeacht de aard en het niveau van de functie. Door de keuzemogelijkheden van onze Generatieregeling is het daarmee ook een alternatief voor organisaties, waar door de krapte op de arbeidsmarkt, niet snel gekwalificeerde opvolgers te vinden en op te leiden zijn.

De ervaring heeft geleerd dat de uitkomsten, ongeacht het verschil in keuzes, voor medewerkers altijd behoud van circa 95% van het huidig salaris tot AOW en behoud van tenminste 95% van de vooruitzichten na AOW zijn t.o.v. ongewijzigd, volledig doorwerken.

Onveranderd blijft onze unieke uitwerking van de mogelijkheden voor deelnemers:

–       We nemen in onze dienstverlening niet alleen de deelnemer mee, maar ook de partner.

–       We optimaliseren het (gezins-)inkomen door de inzet van (kleine) elders opgebouwde pensioenrechten van de werknemer en partner.

–       Standaard bij aanwezigheid van een partner onderzoeken we of er sprake is van het zgn. AOW-gat en of dit te repareren valt.

We hechten aan een eerlijke voorlichting en berekenen daarom altijd wat de inkomenspositie van deelnemers is, voor en na AOW, als gekozen wordt voor ongewijzigd doorwerken.

Als er sprake is van een Ouderenregeling die in de CAO is opgenomen zetten we ook deze af tegen onze alternatieven.

Optimale individuele keuzevrijheid voor organisaties en medewerkers!

We hechten aan een individuele en onafhankelijke dienstverlening. Daarom spreken wij mogelijke deelnemers vanaf de start van de individuele berekeningen bij hen thuis.

Tenslotte ontzorgen we de deelnemers ook tot en met het begeleiden van de (pensioen) aanvragen en uiteindelijke deelname.

We komen u en uw medewerkers graag onze dienstverlening toelichten. Voor het maken van een vrijblijvende afspraak kunt dit aangeven op:

secretariaat@gezondnaarpensioen.nl t.a.v. Hedy Langendorff

Ander nieuws
over pensioenen.

Onze oplossingen hebben een positieve invloed op de motivatie en inzetbaarheid.

Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay