Gezond naar Pensioen en Felixx Pensioen winnen rechtszaak tegen PROambt!

PROambt is onder meer veroordeeld tot rectificatie van de misleidende reclame en tot verzending van deze rectificatie naar alle partijen.

Gezond naar Pensioen en Felixx Pensioen winnen rechtszaak tegen PROambt!

Gezond naar Pensioen en Felixx Pensioen winnen rechtszaak tegen PROambt!

De reclame GeneratiePact versus GeneratieRegeling, waarin PROambt haar pensioenregeling voor oudere werknemers vergelijkt met de pensioenregeling van Gezond naar Pensioen en Felixx Pensioen, is een ontoelaatbare vorm van misleidende vergelijkende reclame en daarom onrechtmatig. Dat heeft de Voorzieningenrechter te Amsterdam bepaald in een vonnis van 5 december 2018 in een kort geding zaak aangespannen door Gezond naar Pensioen en Felixx tegen PROambt.

PROambt is onder meer veroordeeld tot rectificatie van de misleidende reclame en tot verzending van deze rectificatie naar alle partijen naar wie de ongeoorloofde reclame was verzonden.

De Voorzieningenrechter oordeelt dat PROambt in de vergelijking uitgaat van ongelijke situaties, namelijk de situatie dat iemand zijn pensioen laat uitkeren na zijn 68e levensjaar (regeling PROambt) en de situatie waarin dat al daarvoor gebeurt (regeling Gezond naar Pensioen en Felixx). Dat is per definitie een scheve vergelijking. Eveneens is onjuist dat de GeneratieRegeling altijd uitgaat van 50 % werken, 60 % salaris en 100% pensioenopbouw in combinatie met vervroegd pensioen. PROambt miskent dat bij de GeneratieRegeling tal van opties mogelijk zijn en dat advies op maat gegeven kan worden. Daarnaast is van belang dat, als alle relevante factoren op dezelfde wijze worden ingevuld, de financiële uitkomsten voor een werknemer in beide regelingen hetzelfde zijn.

De Voorzieningenrechter concludeert daarom dat de vergelijking die zou leiden tot de conclusie dat GeneratiePact voordeliger zou dan de GeneratieRegeling, niet op objectieve wijze is verricht en een misleidend karakter heeft. Anders dan PROambt heeft geschreven zijn de regelingen niet diepgaand geanalyseerd en bestaan er niet “enorme verschillen” tussen de regelingen na de AOW-leeftijd.

Bovendien acht de Voorzieningenrechter de tekst van de reclame dat de Generatieregeling slechts te adviseren is aan een “alleenstaande terminaal zieke” onnodig grievend over de diensten van Gezond naar Pensioen en Felixx, die haar reputatie kan aantasten.

Ander nieuws
over pensioenen.

Onze oplossingen hebben een positieve invloed op de motivatie en inzetbaarheid.

Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay